Banner right top Banner right top

3 yếu tố 'phong thủy' của đời người

2020-08-10 09:05:00 Chia sẻ

Gia đình, tiền bạc và sức khỏe được cho là "phong thủy trọn đời", quyết định tính thành bại trong đời một người.

Nếu ví cuộc đời mỗi con người là một chiếc thuyền đi biển, hành trình của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan như gió mưa, chất lượng của chiếc thuyền... Nếu có chiếc la bàn dẫn đường, nếu gió mưa thuận hòa, nếu thuyền đủ vững chãi, mỗi người mới có thể đến bờ, đến bến. Tất cả những yếu tố quyết định con đường bạn đi, chính là "phong thủy trọn đời", quyết định tính thành bại trong đời một người.

Trong cuộc sống, có 3 yếu tố là phong thủy trọn đời, mà mỗi người đều dựa vào nó để xác định cuộc sống tốt - xấu.

Banner dưới bài viết 2 Banner dưới bài viết
Trên box quan tâm