Banner right top Banner right top

Theo dõi tin tức mới nhất về dịch bệnh Corona new

2020-02-19 21:00:00 Chia sẻ

Cập nhật tình hình tin tức về dịch bệnh corona một cách nhanh và chính thống nhất

Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19

Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19, tới nay điều trị thành công 14/16 ca dương tính với Covid-19.

Theo dõi tin tức mới nhất về dịch bệnh Corona new

Banner dưới bài viết 2 Banner dưới bài viết
Trên box quan tâm